di 15 feb. 2022

Aarzel niet en sluit een arbeidsongeschiktheids- verzekering af.

Veel zzp’ers aarzelen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Dat komt misschien ook doordat niet altijd duidelijk is wat de verzekering voor hen kan betekenen. Want wist je dat je niet alleen een uitkering verzekert, maar ook geholpen wordt om weer te re-integreren?


Een zzp’er die uitvalt door ziekte, verliest direct inkomsten. Toch sluiten veel zzp'ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af. De verzekering zou te duur zijn en de kans op arbeidsongeschiktheid wordt vaak laag ingeschat. Bovendien is de financiële noodzaak niet voor iedereen even groot. Wie vermogen heeft of een partner met een goed inkomen, denkt de uitkering niet nodig te hebben.


Liever niet arbeidsongeschikt
Maar een AOV doet veel meer dan geld uitkeren om het inkomen op peil te houden. De meeste ondernemers hebben een sterke motivatie om zelf hun brood te verdienen en hechten eraan een waardevolle rol te spelen in de samenleving. Als ze niet kunnen werken, is dat dus niet in hun belang. Maar als ze een uitkering ontvangen, is dat ook niet in het belang van de verzekeringsmaatschappij. Die ziet ook liever dat zzp’ers met plezier aan het werk zijn. Daarom zetten AOV-verzekeraars ook in op re-integratie.


Arbeidsongeschiktheid voorkomen
Om te voorkomen dat je arbeidsongeschikt wordt, hebben verzekeraars in hun AOV-pakket ook preventieve maatregelen opgenomen. Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan een vitaliteitsprogramma, waarmee je werkt aan een betere gezondheid. Of je krijgt preventief psychische hulp of coaching als er een burn-out dreigt. Word je toch arbeidsongeschikt, dan krijg je uiteraard de tijd om te herstellen. Maar als herstel niet voor 100% plaatsvindt, kun je samen met de arbeidsdeskundige van de verzekeringsmaatschappij kijken wat er wél mogelijk is. Want arbeidsongeschikt zijn betekent niet altijd dat je niets meer kunt.


Andere werkplek of ander beroep
Is er bijvoorbeeld sprake van een blijvende fysieke beperking? Dan kun je misschien toch weer aan de slag als de werkplek wordt aangepast. De kosten van die aanpassing kunnen dan (deels) vergoed worden door jouw verzekeraar. Kun je je oude beroep echt niet meer uitoefenen? Dan kun je misschien nadenken over een overstap naar een ander metier. De verzekeraar kan dan eventueel meebetalen aan de opleiding. Of je recht blijft houden op een uitkering als je ook ander werk kan gaan doen? Dat hangt af van jouw polis. Vraag ons daarnaar. Ben je bang dat je na de re-integratie toch weer uitvalt om dezelfde gezondheidsproblemen? In veel verzekeringen is opgenomen dat je dan opnieuw recht hebt op een uitkering.


De regie nemen, ook bij arbeidsongeschiktheid
Optimisme zit in jouw aard. Je wilt de regie voeren en jouw onderneming uitbouwen. Blijf iets maken van jouw leven, ook als je arbeidsongeschikt bent. Wij vertellen je graag wat een AOV voor jou kan doen, hoe je op de premie kunt besparen en welke verzekeraar jou het meest te bieden heeft. Neem contact op met één van onze kantoren.