di 26 sep. 2023

Beperk je risico's en zorg voor de continuïteit van je bedrijf

Als ondernemer heb je verschillende verzekeringen om de bedrijfsrisico’s af te dekken. Die risico’s worden groter door prijsstijgingen, het veranderende klimaat en cyberaanvallen. En het herstel van schade wordt duurder door prijs- en loonstijgingen. Ook hier heeft de inflatie toegeslagen. En dus worden de premies voor risicoverzekeringen duurder. Het belang van preventie wordt dan ook steeds groter om de premie te drukken.


Het verzekeren van bedrijfsrisico’s wordt lastiger en duurder. Alleen al in 2023 stegen de premies voor risicoverzekeringen gemiddeld met bijna 13%. Daarbij daalde de gemiddelde risicodekking naar 74% in 2023. Bij een calamiteit draaien bedrijven dus zelf voor een kwart van de schade op, als ze het risico al hebben verzekerd. Want slechts 1 op de 6 bedrijven heeft alle bedrijfsrisico’s afgedekt.

Voorwaarden
Dat is ook wel begrijpelijk omdat bij het verlengen van een verzekering de voorwaarden vaak slechter worden. Wie de voorwaarden wil verbeteren, betaalt daar vaak een hogere premie voor. En doorgaans met aanvullende preventie-eisen. En ook die preventiemaatregelen kosten veel geld: gemiddeld zo’n €300.000 per bedrijf. Niet ieder bedrijf kan of wil dat betalen. Maar niet verzekeren is geen optie.

Riskmanagement
Het is duidelijk: het minimaliseren van risico’s loont. En dus brengen we eerst de risico’s in kaart. Dan komen we met een aanpak: welke risico’s kun je voorkomen, welke kun je beperken (en hoe) en welke zijn onvermijdelijk. Onze expertise van riskmanagement vormt de basis van het verzekeringsadvies. Daarbij kiezen wij verzekeringsoplossingen die passen bij je bedrijfsvoering en verzekeraar die thuis zijn in jouw sector. Met slechts één uitgangspunt: de continuïteit van je bedrijf.


Regie in eigen handen
Voor verzekeraars is het een pre als je bedrijf risicomanagement serieus neemt en het proces centraal stelt. Dat geeft vertrouwen. En dat verhoogt de verzekerbaarheid van je bedrijf. Met mogelijk gunstige voorwaarden en premies voor je verzekeringen. Start er dus zo snel mogelijk mee zodat riskmanagement een harmonisch onderdeel wordt van je bedrijfsvoering. Neem zelf de regie over je zekerheid in handen. Wij helpen je daar graag bij. Neem contact met ons op voor een grondige risicoanalyse.