di 04 okt. 2022

Continuïteit is het allerbelangrijkste

Voor veel bedrijfsrisico’s bestaan verzekeringen. Goede polissen, die een ondernemer bij calamiteiten schadeloos stellen. Toch kunnen ondernemers die uitstekend verzekerd zijn, grote risico’s lopen. Vaak gebeurt dat zelfs onbewust. Bij Quintes denken de adviseurs graag met ondernemers mee, juist ook over de risico’s die níét te verzekeren zijn.


“Stel: je bedrijfspand brandt af. Dan ben je in eerste instantie gebaat bij een goede gebouwenverzekering”, vertelt Hartger Wiggelinkhuijsen, adviseur risicomanagement van Quintes Midden Nederland BV. “Maar alleen een goede verzekering is vaak niet genoeg. Natuurlijk, de verzekeringsmaatschappij vergoedt de schade, waardoor je als ondernemer je bedrijfspand weer op kunt laten bouwen. Maar wat gebeurt er in de tussentijd met je klanten? Met je leveringen? Als je daar niet over hebt nagedacht, kan een calamiteit ernstige gevolgen hebben. Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die goed verzekerd waren, maar twee jaar na een calamiteit alsnog failliet gingen.”


Belang van continuïteit


Wiggelinkhuijsen probeert samen met ondernemers te komen tot een bedrijfsnoodplan of een continuïteitsplan. “Samen bespreken we de bedrijfsdoelstelling. Alles wat die doelstelling bedreigt, is een risico. Als we alle risico’s in kaart gebracht hebben, zoeken we naar een goede oplossing, en een manier om de risico’s te vermijden of te beperken. Vaak is een goede verzekering een deel van de oplossing, maar een ander deel kan de ondernemer zelf ondervangen. Bijvoorbeeld door nú al na te denken over alternatieve huisvesting om in geval van nood zijn productie te kunnen handhaven. Of over goede afspraken met collega-leveranciers, die hem bij een calamiteit kunnen helpen zijn leveringen aan klanten alsnog te realiseren. Het gaat allemaal om de continuïteit van een onderneming.” Zelfs al zijn er nieuwe risico’s en bedreigingen, zoals enorme inflatie, gevolgen van de pandemie, hoge energieprijzen, oorlog en niet te vergeten de cyberdreigingen. Kortom zeer dynamisch.


(on)voorstelbaar en nieuwe risico’s


Het is de kunst, om in gesprek met de klant risico’s te benoemen waarvan de ondernemer zich nog niet bewust was, máár die wel degelijk voorstelbaar zijn. En dus een bedreiging voor het voortbestaan van de onderneming vormen. “We zijn graag sparringpartner van onze klanten. Het gaat er ons niet om dat we zo veel mogelijk verzekeringen verkopen. Onze toegevoegde waarde is het om een relatie op te bouwen op grond van inhoud en een goed advies. Een calamiteit kun je niet voorkomen, maar je kunt er wél samen over nadenken. Maak je daar een goed draaiboek van, dan ben je klaar voor de toekomst. Wij helpen onze klanten daar graag bij.”