do 19 okt. 2023

Energiebesparingsplicht voor ondernemingen

Ondernemingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruiken, hebben sinds dit jaar een energiebesparingsplicht. Valt ook jouw bedrijf in die categorie? Dan moet je energiebesparende maatregelen treffen en daarover rapporteren. Hoe zit dat precies?


De energiebesparingsplicht komt voort uit de afspraak dat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De overheid stimuleert en verplicht bedrijven daarom om energie te besparen. In zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.


Erkende maatregelen
De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Je bepaalt zelf welke categorieën voor je relevant zijn, maar je bent vervolgens wel verplicht alle erkende maatregelen uit te voeren die van toepassing zijn op je locatie. Je mag daar wel van afwijken, maar dan dien je een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uit te voeren waarmee je net zo veel of meer energie kunt besparen.


Rapporteren voor 1 december
Om te controleren of je je houdt aan de energiebesparingsplicht heb je bovendien een informatieplicht. Die houdt in dat je eens in de vier jaar rapporteert welke maatregelen je hebt uitgevoerd en welke nog op de planning staan. De eerste rapportage lever je uiterlijk 1 december 2023 aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je moet dus echt werk maken van de plannen. MKB Nederland heeft een website gelanceerd waarop je meer kunt lezen over wat je moet en kunt doen en waar je ook een quickscan vindt.


Fiscale en financiële ondersteuning
Om de investeringen mogelijk te maken, kun je mogelijk gebruikmaken van bepaalde regelingen, zoals:


  • de regeling energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt dan 45,5% van de investeringskosten van de energiebesparende maatregelen aftrekken van de winst, boven op de gebruikelijke afschrijving.
  • de investeringssubsidie Duurzame Energie, voor de aanschaf van kleinschalige duurzame installaties, zoals zonneboilers en warmtepompen.
  • de Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (MIA + Vamil) voor innovatief gebruik van technologie of inzichten, die een positieve impact hebben op het milieu. Er zijn in totaal ca. 320 milieuvriendelijke investeringen waarop MIA of Vamil van toepassing is.

Verzekeringen
De maatregelen kunnen bovendien gevolgen hebben voor je verzekeringen bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid, gebouwen en milieuschade. Neem daarom contact op met ons kantoor om te bespreken waar je aan moet denken. Wij maken dan de verzekeringen direct in orde.