do 15 sep. 2022

Hebben jouw medewerkers een goede thuiswerkplek?

Je bent verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek, ook als je medewerker thuis werkt. Pas daarom je Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan als medewerkers structureel (een deel van de week) thuis werken. Wat zijn dan de mogelijke risico's?
Werkplek en werkhouding
Er gelden wettelijke regels voor werkplekken om de gezondheid van werknemers te beschermen. Omdat je verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de thuiswerkplek, kun je vragen of je de thuiswerkplek mag (laten) onderzoeken. Maar je medewerker is daartoe niet verplicht. De Inspectie SZW kan ook op bezoek gaan om de arbeidsomstandigheden te controleren.


Bied jouw medewerker goede voorzieningen die aan de regels voldoen. Denk aan een in hoogte verstelbaar bureau en een ergonomisch verantwoorde stoel. Wijs hem erop dat er voldoende ventilatiemogelijkheden in de werkruimte moeten zijn. En een raam dat daglicht doorlaat. Het glas moet minimaal 5% maar het liefst 20% tot 40% bedragen van het vloeroppervlak.


Zorg ervoor dat je medewerker weet wat voor hem de beste werkhouding is. Een arbodeskundige kan hem daarover adviseren.


Werktijden en belasting
Thuiswerkers combineren werk- en privézaken. Maar als de grens tussen werk en privé vervaagt, neemt het risico op overbelasting toe. De thuiswerker verliest bijvoorbeeld de controle op zijn werktijden. Als hij 's middags iets voor zijn gezin heeft gedaan, kan hij 's avonds weer aan het werk gaan en dan langer doorgaan dan gewenst. Ook kan het zijn dat hij onvoldoende pauze neemt.


Je kunt zelf niet controleren hoe je medewerker thuis werkt en of hij overbelast raakt. Maak daarom goed afspraken over werktijden, bereikbaarheid en te behalen resultaten. Houd bovendien regelmatig contact en vraag specifiek naar werktijden, overbelasting en pauzes.


Sociale zorg
Een thuiswerker mist het vanzelfsprekende contact met zijn collega's. Als hij bovendien alleen woont, kan hij geïsoleerd raken en zich eenzaam voelen. Voorkom dat je medewerkers thuis verpieteren. Organiseer bijvoorbeeld een tweewekelijkse vergadering of een maandelijkse bijeenkomst. Houd contact met de thuiswerker en vraag dan ook naar zijn sociale omstandigheden.


Machines en gevaarlijke stoffen
Als je medewerker thuis met machines of werktuigen werkt, moet hij daar veilig en verantwoord mee om kunnen gaan. Goede voorlichting en instructies zijn daarom nodig. Bespreek af en toe expliciet weer hoe iemand de machines of werktuigen bedient.


Werkt de thuiswerker met gevaarlijke stoffen zoals lijm, oplosmiddelen, verf of soldeertin, dan moet hij zich goed kunnen beschermen. Met bijvoorbeeld een veiligheidsbril, handschoenen of ander beschermingsmateriaal. Laat jouw mensen niet werken met stoffen die verboden zijn voor thuiswerkers. Wordt er gewerkt met brandgevaarlijke stoffen, dan moet er een brandblusmiddel voorhanden zijn.