di 15 aug. 2023

Hoe kun je aansprakelijkheid beperken?

Bij het uitvoeren van je werk kan er altijd iets mis gaan. Als iemand daardoor schade oploopt, kun je daarvoor aansprakelijk gesteld worden en zo’n schadeclaim kan flink in de papieren lopen. Juist daarom heb je een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Maar kun je daar altijd een beroep op doen?


Je hebt je goed verzekerd, maar elke verzekering kent zijn grenzen. Zo zijn er situaties denkbaar dat je verzekeraar je niet kan helpen als je bedrijf schade veroorzaakt. Bijvoorbeeld als de omvang van een schade niet te overzien is. Of als een gebeurtenis zo risicovol is dat aansprakelijkheid niet of alleen tegen een zeer hoge premie te verzekeren is. Directe schade is daarom vaak verzekerd tot een bepaald maximum. En schade die het gevolg is van een eerdere schade is bij veel verzekeraars zelfs helemaal niet gedekt.


Beperking in algemene voorwaarden
Maar als de verzekeraar het schadebedrag niet betaalt, draai jij dan op voor de kosten? Dat hoeft niet als je een beperking van aansprakelijkheid opneemt in je algemene voorwaarden. Je legt dan vast dat je bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor materiële gevolgschade uitsluit. En voor directe schade kun je de aansprakelijkheid beperken tot het bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert. Inhoudelijk mag de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet in strijd zijn met de wet, openbare orde, of goede zeden. En als je door opzet of bewuste roekeloosheid schade veroorzaakt, is aansprakelijkheid nooit uitgesloten.Ondernemers, consumenten en leveranciers
Houd er bovendien rekening mee dat je de aansprakelijkheid vrijwel alleen kunt beperken bij overeenkomsten met een andere ondernemer. Voor contracten met consumenten geldt als hoofdregel dat je je aansprakelijkheid niet mag uitsluiten of beperken. Consumenten worden namelijk gezien als de zwakkere partij die beschermd moet worden. En ten slotte: je kunt aansprakelijkheid beperken, maar jouw leveranciers kunnen dat ook doen. Stel je daarom op de hoogte van de algemene voorwaarden van de bedrijven waar je zaken mee doet. Je weet dan waar je (niet) op kunt rekenen als je de onderneming aansprakelijk wilt stellen voor schade die je door hun toedoen hebt opgelopen.


Juridische risico's bespreken
Het risico van aansprakelijkheid laat maar weer eens zien hoe belangrijk algemene voorwaarden zijn. Weet je niet hoe je die moet opstellen? Als je lid bent van een brancheorganisatie kun je daar vragen of zij algemene voorwaarden hebben die je kunt gebruiken. Ook de Kamer van Koophandel heeft voorbeelden van algemene voorwaarden. Neem bovendien contact op met ons kantoor om je juridische risico's te bespreken. Wij kijken dan naar je aansprakelijkheidsverzekering(en), maar bespreken ook wat je kunt hebben aan een rechtsbijstandsverzekering. Daarmee kun je bijvoorbeeld je algemene voorwaarden laten checken. Word je betrokken bij een juridisch proces, dan kun je rekenen op professionele hulp en advies.