do 10 feb. 2022

Verzeker je van rechtsbijstand voor je een conflict hebt

Als ondernemer wil je op een plezierige en faire manier zaken doen. Desondanks kun je te maken krijgen met zakelijke geschillen. Vaak zijn die in onderling overleg op te lossen, maar niet altijd. Met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering voorkom je juridische kosten en problemen.


Een klant die een claim indient, omdat het geleverde product niet aan zijn verwachtingen voldoet. Een afnemer die facturen niet betaalt. Een leverancier die ineens eerder gemaakte afspraken aan zijn laars lapt. Juridische kwesties die zich voordoen als je personeel in dienst neemt. Of als je iemand wilt ontslaan. Een akkefietje over het onderhoud van jouw bedrijfsruimte. Of een geschil met de overheid over een vergunning. Zomaar wat voorbeelden van zakelijke conflicten waar je juridische ondersteuning bij kunt gebruiken.


Wachttijd
Bij een zakelijk conflict kun je je niet beroepen op de rechtsbijstandverzekering die je privé hebt afgesloten. Die biedt daarvoor geen dekking. In plaats daarvan heb je een zakelijke rechtsbijstandverzekering nodig. Die dekt de kosten voor juridisch advies, proces- en gerechtskosten, advocaat, deurwaarder en kosten van de tegenpartij. Veel ondernemers realiseren zich te laat dat het wenselijk is om juridische kosten te verzekeren. Ze kloppen bij ons aan als het conflict zich al heeft aangediend. Maar verzekeraars rekenen een wachttijd van een aantal maanden voordat je aanspraak kan maken op rechtsbijstand. Laat het er niet op aankomen en sluit de verzekering tijdig af.


Maatwerkverzekering
Wij bespreken graag met je welke rechtsbijstandverzekering past bij jouw bedrijf en de conflicten waar jij mee te maken kunt krijgen. Die analyse is de basis voor ons advies over de dekking. Want je kan voor verschillende conflicten de rechtsbijstand verzekeren en er zijn nogal wat verschillen tussen de verschillende aanbieders. Daarom vragen we expliciet naar jouw wensen. Wil je incassohulp verzekeren? In hoeverre wil je jouw advocaat zelf kunnen kiezen? Wil je een vaste jurist die jou ondersteunt of mag dat steeds iemand anders zijn? Ook gaan we na hoe de rechtsbijstandverzekering aansluit op jouw andere zakelijke polissen. Het kan zijn dat bepaalde geschillen daar al afgedekt zijn. En we nemen ook meteen jouw aansprakelijkheidsverzekeringen onder de loep.


Wil je je op maat verzekeren voor rechtsbijstand bij zakelijke conflicten? Neem dan contact op met ons kantoor.