di 21 mrt. 2023

Voorkom misverstanden door goede algemene voorwaarden

Een misverstand met een klant over leveringstijden, betalingen of aansprakelijkheid. Je kunt dat voorkomen door goede algemene voorwaarden op te stellen. Maar wat zet je precies in algemene voorwaarden? En kun je daarmee alle risico’s uitsluiten?


In je algemene voorwaarden staat welke regels er voor jou gelden bij het zakendoen. Omdat dat per bedrijf verschillend is, zijn ook algemene voorwaarden verschillend. Wel hebben veel brancheverenigingen eigen algemene voorwaarden opgesteld. Soms ben je verplicht om die te gebruiken. Soms mag je ze als uitgangspunt gebruiken en kun je de voorwaarden ook aanpassen.


Algemene voorwaarden overnemen van anderen
Ben je geen lid van een brancheorganisatie, dan kun je als voorbeeld naar de algemene voorwaarden van andere bedrijven in je branche kijken. Je kunt deze dan vertalen naar je eigen bedrijf, maar let er dan op dat je dat in eigen bewoordingen doet, want kopiëren mag niet met het oog op auteursrecht. Bovendien zul je de voorwaarden moeten afstemmen op jouw bedrijfsactiviteiten. In de algemene voorwaarden van andere ondernemers staan misschien punten die niets met je bedrijf te maken hebben. Of misschien missen er juist belangrijke onderwerpen. Als je internationaal zaken doet, moeten de algemene voorwaarden in dezelfde taal worden opgesteld als het contract.


Wat staat er in de algemene voorwaarden?
Doorgaans worden in de algemene voorwaarden de volgende afspraken vastgelegd:


  • De offerte. Hoe lang is die geldig? En is de offerte vrijblijvend?
  • Het transport. Wie betaalt de kosten van het transport en wie is verantwoordelijk voor de verzekeringen en invoerrechten?
  • De levertijd. Hoe lang is de levertijd? Wat als de levertijd langer wordt door overmacht? En wanneer is er sprake van overmacht?
  • Betaling. Wat is de betalingstermijn? Wat spreek je af over incassokosten en rente?
  • Eigendomsrecht. Wanneer is de afnemer juridisch eigenaar van je product?
  • Garantie. Is er sprake van garantie? En wat zijn dan de voorwaarden?
  • Geschillen. Hoe kan een klant een klacht indienen? En hoe ga je om met geschillen?
  • Aansprakelijkheid. Wanneer ben je aansprakelijk voor schade?

Akkoord op algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn trouwens iets anders dan een offerte. In de offerte beschrijf je welke werkzaamheden je gaat doen en vermeld je ook een prijs. Wordt de offerte geaccepteerd, dan zet je de gemaakte afspraken bovendien in een contract. Laat je klant of zakenpartner vooraf of tijdens het sluiten van het contract altijd akkoord gaan met je algemene voorwaarden. Dan kun je (en je klant) daar bij problemen altijd naar verwijzen.


Helaas zijn conflicten met klanten of andere zakelijke relaties nooit helemaal uit te sluiten. Sluit daarom ook een goede rechtsbijstandverzekering af en relevante verzekeringen op het gebied van aansprakelijkheid. Neem daarvoor contact op met ons kantoor.