do 24 aug. 2023

Voorkom teleurstelling en ken de verzekeringsvoorwaarden

Als ondernemer sta je natuurlijk stil bij de risico's van je bedrijf en sluit je daarvoor verzekeringen af. Fijn om te weten dat je bij schade een vergoeding krijgt. Toch is dat niet altijd zo. De teleurstelling is groot als de verzekeraar niets uitkeert. Je was toch verzekerd?


Een bedrijfsbus van een klusjesman is gestolen. De bus is verzekerd, maar de ondernemer had er niet aan gedacht ook het daarin aanwezige gereedschap te verzekeren. Een stagiair werkt in je bedrijf zonder instructies en zonder toezicht met een vorkheftruck en loopt letsel op. De aansprakelijkheidsverzekering keert niet uit omdat het letsel is veroorzaakt door een motorrijtuig. En de werknemersschadeverzekering sluit schade uit die is ontstaan doordat de werkgever zich niet aan de veiligheidszorgplichten heeft gehouden. Het dak van een bedrijfspand mist al langere tijd een aantal dakpannen. Daardoor ontstaat er op een gegeven moment lekkage. Omdat er sprake was van achterstallig onderhoud, wordt de schade niet vergoed.


Schade soms niet verzekerd
Verzekeringen dekken nooit zomaar klakkeloos alle schade. Je moet voldoen aan bepaalde voorwaarden of veiligheidseisen, de dekking die je gekozen hebt is misschien beperkt, of bepaalde schade is simpelweg uitgesloten. Om teleurstelling te voorkomen, is het goed om vooraf te weten wat je precies van een verzekering kunt verwachten. Daarom is het belangrijk om bij het afsluiten de voorwaarden door te nemen zodat je weet wat er wel en niet verzekerd is.


Houd je aan de preventie-eisen
Niet alleen de dekking is belangrijk als je een verzekering afsluit. Je moet ook weten wat je moet doen om schade te voorkomen. Het is heel jammer dat een schadevergoeding uitblijft omdat je verzuimd hebt om bepaalde maatregelen te treffen. Bovendien zijn die verzekeringsvoorwaarden er niet voor niets. Preventie helpt echt om de kans op schade te verkleinen. Of het nu gaat om een cyberrisico, brand, diefstal of aansprakelijkheid: voorkomen is beter dan genezen.Regelmatige check
Neem je verzekeringen serieus en laat je deskundig adviseren over de gevolgen van je keuzes. Neem daarvoor contact op met ons kantoor. Wij inventariseren je bedrijfsrisico's en bespreken met je in welke mate je schade zelf kunt betalen en wanneer je het risico overdraagt aan een verzekeraar. En bedenk: je risico's veranderen in de loop van de tijd evenals je mogelijkheden om schade zelf te betalen. Ook sta je misschien niet altijd stil bij veiligheidsmaatregelen die je moet treffen. Daarom is het goed om regelmatig de risico's en de verzekeringen opnieuw onder de loep te nemen en ook weer te kijken naar alle preventie-eisen.