ma 21 mrt. 2022

Wanneer moet je een zakelijke verzekering afsluiten?

Je bent voor jezelf begonnen als zzp'er. Je werkt van huis uit en bent privé goed verzekerd. Helaas vergoeden die particuliere polissen geen zakelijke schade. Wanneer moet je een zakelijke verzekering afsluiten?
Aansprakelijkheid. Jouw particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt alleen schade die je in de privésfeer veroorzaakt bij anderen. Als ondernemer hebt je met hele andere vormen van aansprakelijkheid te maken. De risico's zijn zo anders, dat er verschillende zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen zijn, onder meer voor:


Bedrijfsaansprakelijkheid> Als je door werkzaamheden schade toebrengt aan personen of zaken en daarvoor aansprakelijk gesteld wordt.


Productaansprakelijkheid> Wanneer je als importeur, handelaar of detaillist aansprakelijk gesteld wordt voor schade ontstaan door een product dat je verhandelt. Die schade kun je niet altijd verhalen op de producent.


Beroepsaansprakelijkheid> Bij de uitoefening van jouw beroep kun je schade veroorzaken bij anderen bijvoorbeeld door nalatigheden, vergissingen, gebrekkige adviezen of schending van intellectuele eigendomsrechten. Je kunt dan te maken krijgen met hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.


Inventaris. Stel, in jouw kantoor aan huis raken spullen beschadigd door brand of storm. Of een inbreker rooft je kantoor leeg. Jouw particuliere inboedelverzekering kan dan (een deel van) de kosten vergoeden, maar vaak geldt er een maximum. Is je inventaris wat uitgebreider dan een bureau en een computer? Of heb je goederen in opslag? Bespreek dan met ons of je een inventaris- en goederenverzekering af moet sluiten.


Auto. Voor een auto van de zaak kun je geen reguliere autoverzekering afsluiten. Koop je de auto privé, maar rij je daar ook in voor jouw werk? Dan hangt het ervan af hoeveel zakelijke kilometers je maakt. Als dat er veel zijn, heb je een zakelijke verzekering nodig. Overleg met ons of je de auto zakelijk of privé moet verzekeren.


Rechtsbijstand. Een klant betaalt zijn rekening niet. Een leverancier bezorgt goederen te laat. Of jouw bedrijf veroorzaakt een datalek. De zakelijke geschillen waarmee je als ondernemer te maken kunt krijgen, kunnen tot hoge kosten leiden. Aan een particuliere rechtsbijstandverzekering heb je dan niets. Laat ons jou adviseren over een zakelijke rechtsbijstandverzekering.


Zakenreis. Je reist regelmatig naar het buitenland om zaken te doen. Bedenk dan wat de risico's van een zakenreis zijn. Je wordt ziek en wilt een vervanger sturen. Bij pech onderweg neem je een taxi om op tijd bij jouw klant te zijn. Door een gewapend conflict kun je niet terugvliegen en heb je hoge hotelkosten. Met een particuliere reisverzekering krijg je die zakelijke kosten niet vergoed, met een goede zakenreisverzekering wél.


Wil je weten welke zakelijke verzekeringen je nodig hebt? Neem dan contact op met ons kantoor.