do 14 jul. 2022

Welk effect hebben de stijgende bouwkosten op je opstalverzekering?

Momenteel neemt het aantal bouwprojecten alleen maar toe, terwijl tegelijkertijd de materiaalprijzen flink zijn gestegen. Tel daarbij op dat het bouwbedrijven steeds meer moeite kost om aan goede vaklui te komen en voldoende werk omhanden hebben.

Dit betekent in de meeste gevallen dat je als woning- of bedrijfspandeigenaar een stuk dieper in de buidel moet tasten om een grote verbouwing of renovatie te bekostigen.


De juiste herbouwwaarde

Helaas bestaat er altijd kans op schade aan je woning of bedrijfspand, denk bijvoorbeeld aan storm- of brandschade. In dat geval kun je dankzij jouw opstalverzekering het pand op kosten van de verzekeraar laten herbouwen.


Wel ontstaat door de gestegen bouwkosten geregeld het probleem dat de verzekerde herbouwwaarde de actuele bouwkosten niet volledig dekt, met als gevolg dat je voor vervelende financiële verrassingen komt te staan.


Daarom is het belangrijk om op voorhand goede afspraken met je verzekeraar te maken, zodat mogelijke onderverzekering wordt tegengegaan. Dit kan door de herbouwwaarde met een herbouwwaardemeter vast te stellen of middels een vaste taxatie.


Ook bij verbouwingen is het van belang om goede afspraken met je aannemer te maken: is er een CAR-verzekering geregeld voor de risico’s tijdens de bouw en op welk moment gaan de risico’s naar jou over?


Vergeet niet om de waardevermeerdering door de verbouwing tijdig door te geven.


Neem contact op met je adviseur voor een herbouwwaarde-check!