do 25 aug. 2022

Wil je eigenrisicodrager worden? Meld je aan vóór 1 oktober 2022

Het risico van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers heb je misschien ondergebracht bij UWV. Wil je per 1 januari 2023 eigenrisicodrager worden, dan moet je nu actie ondernemen. Want je moet je vóór 1 oktober 2022 aanmelden bij de Belastingdienst.Als werkgever kun je eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en/of voor de WGA. Als je daarvoor kiest, ben je zelf verantwoordelijk voor de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid onder je medewerkers. Dat betekent nogal wat. Je betaalt zelf de uitkeringen voor je zieke (ex-)werknemers. En je ziekteverzuimbeleid moet op orde zijn, inclusief een zorgvuldige administratie. Je zorgt voor verzuim- en re-integratiebegeleiding naar passende arbeid en je betaalt dit ook. De werknemer heeft zelf ook wettelijke verplichtingen. Je ziet erop toe dat hij die verplichtingen nakomt. Als hij zich niet aan de afspraken houdt, heb je de bevoegdheid om een maatregel op te leggen.


Vragen beantwoorden
Het voordeel van het eigenrisicodragerschap is dat je beter de regie kunt voeren bij het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Gebeurt dat succesvol dan dalen de kosten. De meeste mkb-ondernemers die eigenrisicodrager zijn, verzekeren hun risico bij een private verzekeraar. Is dit ook voor jou een goede stap? Dat hangt af van een aantal vragen waarop eerst een antwoord moet komen. Hoe groot is bijvoorbeeld het verschil dat je aan premies gaat betalen? En wat voor eisen stelt een private verzekeraar aan je preventiebeleid en aan de manier waarop zieke medewerkers begeleid worden?


Toestemming Belastingdienst
Als je eigenrisicodrager wilt worden, moet de Belastingdienst daarvoor toestemming geven. Voorwaarde is dat je kunt aantonen dat je voldoet aan de arbo-eisen. De afspraken die je maakt met jouw arbodeskundigen of de arbodienst moeten helder op papier staan. Die voorbereiding vergt veel tijd. Als je op 1 januari over wilt stappen, moet je je vóór 1 oktober hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Wanneer je die datum wilt halen, dan moet je dus nu actie ondernemen. Red je het niet, dan kun je pas per 1 juli 2023 overstappen. Die aanvraag moet dan op 1 april 2023 bij de Belastingdienst zijn.


Passende verzekeringen
Neem contact op met ons kantoor als je de stap naar eigenrisicodragerschap overweegt. Want je zult dan ook opnieuw naar je verzuimbeleid willen kijken. Wat kun je verbeteren en welke ondersteuning kan een verzekeraar bieden? Wat ga je aan premies betalen? Welk eigen risico past bij jouw bedrijf? De keuze voor de ene of de andere verzekering is dus heel belangrijk. Ga niet over een nacht ijs, maar bespreek met ons wat er nodig én mogelijk is. Wij adviseren je over passende oplossingen, vergelijken offertes en rekenen verschillende scenario’s door.