di 11 jul. 2023

Zonnepanelen hebben gevolgen voor je verzekeringen

Het merendeel van de bedrijven in Nederland heeft het afgelopen jaar maatregelen genomen om te verduurzamen. De keuze viel daarbij vaak op de aanschaf van zonnepanelen. Dat levert direct een lagere energierekening op. Maar houd er ook rekening mee dat zonnepanelen gevolgen hebben voor je verzekeringen.


Zonnepanelen installeren is elektrotechnisch vakwerk dat uitgevoerd moet worden door een erkend installateur. Het is belangrijk om schade te voorkomen want de kosten kunnen dan zo hoog oplopen dat je je winst ziet verdampen. Wat zijn precies de risico’s?


Aansprakelijkheid
Van belang is dat zonnepanelen stevig vastzitten zodat ze niet losgerukt worden bij een storm. Als een zonnepaneel op iemands auto of erger op iemands hoofd terechtkomt, kun je aansprakelijk gesteld worden voor de kosten die het gevolg zijn van de schade of het letsel. Bied je aansprakelijkheidsverzekering daarvoor voldoende dekking?


Schade aan zonnepanelen
Door storm of ander extreem weer kunnen de zonnepanelen zelf beschadigd raken, ook al zijn ze misschien niet losgeschoten. Bespreek daarom al bij de planning of een installateur voor herstelwerk alle zonnepanelen altijd goed kan bereiken. Laat daarom bijvoorbeeld ook looppaden tussen de panelen aanleggen. En vraag ons hoe je je zonnepanelen kunt verzekeren.


Brand
Bij de installatie van de zonnepanelen moet er veel aandacht zijn voor de kans op oververhitting. Plaatsing van de panelen, koppeling van kabels en stekkers en de installatie van de omvormers moet veilig gebeuren volgens strenge voorschriften. Er moet voldoende ruimte zitten tussen de panelen onderling en tussen het dak en de zonnepanelen. Zo zorg je voor een effectieve ventilatie waardoor warmte goed wordt afgevoerd. Vraag vooraf aan de verzekeraar of er speciale voorwaarden verbonden zijn aan installatie en onderhoud van de zonnepanelen. Moet er een opleveringskeuring plaatsvinden? En hoe vaak moet de zonnestroominstallatie gekeurd worden? Laat ons bovendien de dekking van je brandverzekering checken.


Schade aan het gebouw
Als je veel zonnepanelen wilt laten plaatsen, moet je eerst weten of je dak dat gewicht wel aankan. Laat daarom vooraf een draagkrachtconstructieberekening maken. Afhankelijk van het aantal zonnepanelen kan dat verplicht zijn voor de gebouwenverzekering. In ieder geval moet het aan je verzekeraar gemeld worden dat je zonnepanelen laat plaatsen. Eventueel wordt de verzekering aangepast.


Milieuschade
Als zonnepanelen door een brand uiteen spatten, kunnen deeltjes door de wind of de brand in de omgeving terechtkomen. Die deeltjes vormen een gevaar, bijvoorbeeld voor grazend vee. U bent verantwoordelijk voor het opruimen. Vraag ons hoe u die opruimingskosten kunt verzekeren, ook als de deeltjes onder de grond of in het water zijn gekomen.


Juridische gevolgen
Ga je met je zonnepanelen energie terug leveren of doorverkopen? Of verhuur je je dak aan iemand die daar voor commerciële doelen zonnepanelen op plaatst? Dan is er sprake van een nieuwe bedrijfsactiviteit. Vraag ons of je aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dan moet worden aangepast. En bespreek ook met ons wat de juridische risico’s zijn. Misschien is het goed om de rechtsbijstandverzekering aan te passen.


Er komt dus heel wat bij kijken als je zonnepanelen laat installeren. Bovendien moeten verzekeringen worden aangepast of afgesloten. Neem daarvoor contact op met één van onze locaties of je adviseur.