do 22 sep. 2022

Zorgverzekering 2023: wat verandert er voor jou?

Binnenkort vergelijken miljoenen Nederlanders hun zorgverzekering van 2022 met het nieuwe aanbod voor 2023. Uiterlijk 12 november a.s. wordt jouw nieuwe premie bekendgemaakt.


Tijdens Prinsjesdag zijn de veranderingen voor de zorgverzekering gepresenteerd. Wij lichten de belangrijkste aandachtspunten/ wijzigingen toe zodat jij een goede en weloverwogen keuze kunt maken.


Eigen risico blijft gelijk

Geen wijziging in de hoogte van het eigen risico, deze blijft ook in 2023 € 385,00.


Wat is het eigen risico? Het eigen risico is het gedeelte van de zorgkosten dat jij zelf betaalt en dus niet vergoed wordt. in Nederland heeft iedere verzekerde van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico.


Premiestijging basisverzekering

Tijdens Prinsjesdag is duidelijk geworden dat de verwachting is dat de premie voor de basisverzekering 2023 maandelijks met ruim € 8,00 zal stijgen. Dit komt neer op een stijging per jaar van € 100,00, per premiebetalende verzekerde. Naast de basisverzekering heb je de keuze om een aanvullende verzekering af te sluiten.


Zorgtoeslag gaat omhoog

In 2023 wordt de zorgtoeslag verhoogd.


Wat is zorgtoeslag? De zorgtoeslag is een toeslag die helpt bij het betalen van een zorgverzekering en is bedoeld voor huishoudens tot een bepaald inkomen. Wil je weten of je recht hebt op zorgtoeslag? Check het hier.


Wettelijke eigen bijdrage wordt aangepast

Voor sommige zorg, hulpmiddelen en medicijnen betaal je een eigen bijdrage. De exacte eigen bijdrage lees je vanaf 12 november in de voorwaarden van jouw verzekeraar.


Wat wel zeker is, is dat je voor al je geneesmiddelen samen ook in 2023 nooit meer dan € 250,00 eigen bijdrage betaalt. Er zijn zelfs aanvullende verzekeringen die de eigen bijdrage tot een maximaal bedrag vergoeden.


Heb je zorg gekregen waarvoor boven op het eigen risico ook een eigen bijdrage geldt? Dan geldt:


  • Je betaalt eerst de eigen bijdrage.
  • Het bedrag dat overblijft valt vervolgens onder het verplicht eigen risico.
  • Het bedrag dat daarna overblijft valt onder het vrijwillig eigen risico (indien je dat hebt).
  • Het bedrag dat dan overblijft betaalt de zorgverzekeraar.

Korting op de basisverzekering vervalt

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de korting op de basisverzekering. De korting bedroeg in 2022 5%.


Vergoeding vitamine D vervalt

De vergoeding uit de basisverzekering voor geneesmiddelen met vitamine D in een hoge sterkte, die zijn voorgeschreven voor het voorkomen of behandelen van een vitamine D-tekort, komt per 1 januari 2023 te vervallen. Middelen met een lage dossering Vitamine D worden al sinds 2019 niet meer vergoed uit de basisverzekering.


Niet invasieve prenatale test (NIPT) geen eigen risico

De NIPT is een screeningstest voor aanstaande ouders die willen weten of hun aanstaande kind een chromosoomafwijking heeft. Vanaf 1 januari 2023 geldt er geen eigen risico wanneer er sprake is van een medische indicatie voor de NIPT. De vergoeding komt in deze situatie vanuit een subsidieregeling van de overheid en hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 175,00. Deze eigen bijdrage komt overigens per 1 april 2023 te vervallen.


Hulp bij keuze zorgverzekering

Heb je vanaf november hulp nodig bij het kiezen van de juiste zorgverzekering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en zorg dat je een passend voorstel ontvangt.


Bij de keuze voor een passende zorgverzekering is het van belang een aantal zaken in ogenschouw te nemen. Kijk goed wat jouw zorgbehoefte is en stem daar je beslissing op af. Laat je goed informeren zodat je volgend jaar niet voor financiële verrassingen komt te staan. Verkies het gemak van direct digitaal de goedkoopste zorgverzekering afsluiten niet boven een goed advies.