De ideale verzuimverzekering vindt u bij Quintes

Bij Quintes kennen we de situatie van onze zakelijke klanten en zorgen we dat de continuïteit van de bedrijfsvoering nooit in gevaar komt. We kennen de risico’s, we kennen de juiste producten en zo zorgen we dat u exact de verzuimverzekering krijgt die past bij uw bedrijf.

De sociale zekerheid wordt steeds verder geprivatiseerd. Hierdoor verlegt de overheid de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de werknemer steeds meer naar u als werkgever. De Wet verbetering Poortwachter, de liberalisering van de Arbowet, de Wet verlenging loondoorbetaling en de WIA (nieuwe WAO) zijn stuk voor stuk het maatregelen die uw financiële risico’s fors vergroten. Elke zieke werknemer kost u gedurende de eerste twee jaar loondoorbetaling zo’n € 150,- (direct en indirect) per dag. Als we hier ook nog de totale duur aan WGA-uitkering bij optellen, dan hebben we het al gauw over ruim € 100.000,- aan loonschade.

Werkgevers betalen veel te veel aan premies
Uit onderzoeken en uit eigen ervaringen blijkt ook dat bij veel organisaties de activiteiten rondom verzuim, re-integratie en financiën afzonderlijk plaatsvinden. Er is geen eenduidig beleid en de activiteiten worden zonder overleg tussen alle betrokkenen uitgevoerd. In totaal betalen werkgevers al gauw zo’n 30% van de loonsom aan publieke en private premies, verzuim en re-integratie. Gezien deze forse financiële belangen is het toch opvallend dat er nauwelijks regie, controle en verantwoordelijkheid is over deze geldstromen. Het stelsel van sociale zekerheid is complex. Vanwege het ontbreken aan beleid en de geringe kennis over de materie betalen werkgevers veel te veel aan premies, verzuim en WGA-instroom.

Quintes realiseert voor u forse besparingen!
Quintes is een gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van sociale zekerheid en verzekerbare arbeidsvoorwaarden en kan u op bovengenoemde onderdelen adviseren en ondersteunen. En voor u forse besparingen realiseren. Want onze dienstverlening richt zich niet alleen op verzekeringsadvies, maar ook op casemanagement en arbeidsjuridische en financiële aspecten. Een unieke combinatie dus. Mét een structurele aanpak om verzuim en arbeidsongeschiktheid te verlagen, beheersbaar te houden en te onderzoeken of alle premiekortingen, subsidies, ziektewet vangnet en regresmogelijkheden zijn toegepast. Daarbij krijgt u zelf de regie, die het hele veld bestrijkt van verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en WIA.

Maar Quintes doet meer in samenwerking met buro@work

Voor ondersteuning bij het beheer van uw verzuim en re-integratiebeleid kunt u naast uw polis de diensten van buro@work afnemen. U krijgt daarvoor de beschikking over een digitaal portaal. Deze volledig webbased applicatie verzorgt de communicatie en administratie van de verzekerbare arbeidsvoorwaarden en de verzuimgerelateerde verzekeringen. U kunt hiermee uw verzuimadministratie voeren, een personeelsdossier bijhouden en WIA- en WGA-opvolging regelen. Ook re-integratiebureaus en arbodiensten kunt u met de informatie uit het protaal eenvoudig informeren. Het digitaal portaal geeft u een volledig overzicht én realiseert aanzienlijke besparingen in tijd… en dus geld! Alle werkzaamheden van buro@work worden vastgelegd in een overeenkomst en/of SLA (Service Level Agreement). Vraag uw adviseur hoe kunt profiteren van de ondersteunende dienstverlening van buro@work!

De bijbehorende tarieven worden met u van tevoren afgesproken en zijn dus volledig transparant.

Veel werkgevers in het MKB (grootbedrijf), ondernemingsraden, accountants en fiscalisten maken inmiddels gebruik van onze kennis en begeleiding.
Een greep uit onze werkzaamheden:

 • inrichten van een verzuim- en re-integratiebeleid
 • UWV-premieonderzoeken
 • verzuimanalyse
 • WGA Eigenrisicodrager advies
 • opstellen van een verzuimprotocol
 • regres
 • online beheer
 • casemanagement
 • vraagbaak/helpdesk inkomensvraagstukken
 • verzekeringsadvies (WGA, zorg en verzuim)
De beste deal voor u

Quintes is een onafhankelijk bemiddelaar in verzekeringen. Dat betekent dat wij voor uw bedrijf kunnen zoeken in een breed aanbod van verzekeraars. Wij zorgen er voor dat uw bedrijf de beste verzekering tegen de beste prijs krijgt.

Ook besparen op de premie? Wij helpen u graag!

FAQ verzekerbare arbeidsvoorwaarden

 • Adviseert Quintes ook dienstverlening bij verzuimproducten?
  Ja, Quintes biedt onder andere een abonnement bij het bedrijf Buro@work aan. Zij begeleiden u bij alle ziektemeldingen en kunnen ook met u meedenken om uw schadelast te beperken.
 • Adviseert Quintes ook collectieve zorgproducten?
  Ja, wij kunnen voor u kijken naar een goede deal met 1 verzekeraar maar bieden ook collectiviteiten aan in een vergelijkingsmodule. Zo heeft uw personeel toegang tot een vergelijker met verzekeringen tegen collectieve tarieven.
 • Moet ik alle verzekeringen onder brengen bij één aanbieder?
  Eén aanbieder kan voordelen hebben omdat je dan maar met 1 portaal te maken hebt. Quintes adviseert alle partijen in de markt en zal zeker kijken naar de beste deals voor u op de afzonderlijke onderdelen.