Volmachtbedrijf Quintes Underwriting

“MEER DAN ALLEEN TUSSENPERSOON”

Quintes Underwriting is het volmachtbedrijf van Quintes en gevolmachtigde agent van vele verzekeraars. Een gevolmachtigde agent werkt namens een verzekeraar en neemt bepaalde werkzaamheden over.

Ons kantoor heeft een huisvolmacht: Quintes Underwriting B.V., handelend onder de naam ‘Quintes Underwriting’.


Over Quintes Underwriting B.V.

Quintes Underwriting is het volmachtbedrijf van Quintes Verzekeren en Risicobeheer B.V. en gevolmachtigde agent van vele verzekeraars. Een gevolmachtigde agent werkt zoals/namens een verzekeraar en neemt derhalve diens werkzaamheden grotendeels over. Je kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de incasso en in bepaalde gevallende de schadebehandeling.

De advisering, bemiddeling en het beheer van de (gesloten) verzekeringen wordt verricht door advieskantoren van Quintes Verzekeren en Risicobeheer B.V..

De samenwerking met Quintes Underwriting biedt tal van voordelen:

Snellere aanvragen Quintes Underwriting behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen geheel zelfstandig, dat maakt het proces sneller en efficiënter.

Voordeel Potentieel voordeel doordat vooraf per risicogroep vaste premies en voorwaarden zijn overeengekomen.

Meer maatwerkmogelijkheden Door persoonlijke behandeling en extra expertise

Snellere schadebehandeling Schadegevallen worden zelfstandig afgewikkeld, waardoor de schadebehandeling sneller en efficiënter is.


Goed om te weten

Conflicterende belangen voorkomen Wij doen er alles aan om conflicterende belangen tussen Quintes Verzekeren en Risicobeheer en Quintes Underwriting te voorkomen en houden ons hierbij aan het Protocol Volmacht dat is opgesteld door de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. Quintes Verzekeren en Risicobeheer (het bemiddelingsbedrijf) behartigt primair de belangen van de klant, waar Quintes Underwriting (het volmachtbedrijf) juist optreedt namens verzekeraars. Wanneer er conflicterende belangen (dreigen te) ontstaan, volgen wij een aantal specifieke stappen. Klik hier om de stappen in te zien Conflicterende Situaties | Quintes UW (quintesunderwriting.nl)

Ongebonden selectieve bemiddeling De samenwerking tussen Quintes Verzekeren en Risicobeheer en Quintes Underwriting behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. Dit wil zeggen: Quintes Verzekeren en Risicobeheer is niet gebonden aan Quintes Underwriting en kan naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen.


Meer informatie? Er is door de NVGA een brochure ontwikkeld over wat een volmachtbedrijf voor jou betekent. Je kunt de folder hier bekijken.

Bekijk de folder