Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA)

Advies op maat van een adviseur uit jouw regio
Persoonlijke en deskundige inspectie door onze maatwerkdienst
Snelle schadeafwikkeling

Ben je bestuurder, commissaris of toezichthouder van een vennootschap? Dan kan je, als de onderneming door de rechter wordt veroordeeld, hiervoor als bestuurder aansprakelijk worden gesteld in je privévermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af. Meer weten over deze verzekering? Maak dan eenvoudig een vrijblijvende afspraak met een van onze adviseurs via het formulier op deze pagina.

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, ook bekend als BCA-verzekering, is een specifieke vorm van aansprakelijkheidsverzekering die is ontworpen om individuen te beschermen tegen persoonlijke financiële aansprakelijkheid in verband met de beslissingen en acties die zij nemen als bestuurders, directeuren, of toezichthouders van een organisatie.

Deze verzekering biedt dekking voor juridische kosten en eventuele schadeclaims die kunnen voortvloeien uit beweerde nalatigheid, verkeerde bestuurlijke beslissingen, mismanagement, fraude of andere schendingen van wettelijke plichten tijdens de uitoefening van bestuursverantwoordelijkheden.

Ook voor een onbedoelde fout of voor illegale of onverantwoordelijke daden van jouw medebestuurders kan je als bestuurder aansprakelijk worden gesteld. In dat geval kan ook het privévermogen worden gevorderd. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert je tegen dit risico en de juridische kosten die je in een dergelijke situatie moet maken.

Het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is van essentieel belang om twee belangrijke redenen. Ten eerste beschermt deze verzekering de persoonlijke bezittingen van individuele bestuurders, directeuren en leidinggevenden. Het beschermt hen tegen aansprakelijkheid voor de financiële gevolgen van beslissingen die zij nemen als onderdeel van hun bestuursverantwoordelijkheden. Zonder deze bescherming lopen zij het risico dat hun eigen vermogen, zoals hun huis, spaargeld en andere bezittingen, in gevaar komt als zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die de organisatie lijdt. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijven hun persoonlijke activa beschermd.

Ten tweede biedt deze verzekering dekking voor juridische kosten en eventuele schadeclaims die voortvloeien uit beweerde nalatigheid, verkeerde bestuurlijke beslissingen, mismanagement, fraude of andere schendingen van wettelijke plichten door individuele bestuurders. Hierdoor kunnen zij met vertrouwen hun bestuursverantwoordelijkheden uitoefenen, wetende dat zij financieel beschermd zijn in geval van juridische geschillen. Dit is van cruciaal belang om gekwalificeerde personen aan te moedigen bestuursfuncties op zich te nemen en de organisatie effectief te leiden.

Wat wordt er wel gedekt?

Juridische kosten: De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt juridische kosten die voortkomen uit rechtszaken of juridische geschillen die bestuurders, commissarissen en toezichthouders kunnen treffen. Deze dekking zorgt ervoor dat zij niet persoonlijk hoeven op te draaien voor de juridische uitgaven.

Schadeclaims van derden: In het geval dat derden schadeclaims indienen tegen bestuurders of leidinggevenden wegens vermeend wanbeheer, dekt de verzekering de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid.

Dekking voor bestuurders en toezichthouders: Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor individuele bestuurders, commissarissen en toezichthouders, waarbij hun persoonlijke bezittingen worden beschermd tegen aansprakelijkheid die voortkomt uit beslissingen die zij nemen in hun bestuursrol.

Wat wordt er niet gedekt?

Opzettelijke wangedrag: Opzettelijke daden van wangedrag of illegale activiteiten worden over het algemeen niet gedekt door deze verzekering.

Inbreuk op contractuele verplichtingen: Als bestuurders zich niet houden aan contractuele verplichtingen die zij zijn aangegaan als onderdeel van hun bestuursfunctie, kan dit leiden tot aansprakelijkheid die mogelijk niet wordt gedekt door de verzekering. Het is belangrijk dat bestuurders zich bewust zijn van hun contractuele verplichtingen en deze nakomen.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering via Quintes

Het afsluiten van een BCA kan complex zijn vanwege de juridische en risico gerelateerde aspecten. Dit maakt professioneel advies en ondersteuning van een verzekeringsadviseur zoals Quintes erg waardevol.

Ons onafhankelijke advies op maat helpt bij het begrijpen van de complexiteit en bij het verkrijgen van de juiste dekking. We onderhandelen met verschillende verzekeraars om de beste opties te vinden en bieden voortdurende ondersteuning. Quintes staat garant voor de bescherming van uw bestuurders en leidinggevenden, zodat zij met vertrouwen hun taken kunnen vervullen.

Bij Quintes kunt u rekenen op deskundig advies op maat. Onze experts begrijpen dat elke organisatie unieke behoeften heeft als het gaat om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Daarom bieden wij advies op maat om ervoor te zorgen dat de verzekering perfect is afgestemd op uw specifieke situatie. Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs, wij denken graag met u mee.

Veelgestelde vragen

Loop je risico om als bestuurder aansprakelijk te kunnen worden gesteld?

Deze vraag kunnen wij pas beantwoorden als wij met jou hebben gesproken. Mocht het antwoord 'ja' zijn, dan kunnen wij je helpen met een uitstekende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Mocht je dan toch als bestuurder aansprakelijk worden gesteld, weet je in elk geval zeker dat dit je privévermogen niet aantast.

Wie valt onder het begrip "bestuurder"?

"Bestuurder" in de context van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verwijst naar personen die deel uitmaken van de hoogste leidinggevende organen van een organisatie. Dit omvat niet alleen de formele bestuursleden, maar ook directeuren, bestuursleden, leidinggevenden en functionarissen die bevoegd zijn om beslissingen te nemen die invloed hebben op de bedrijfsvoering en het beleid van de organisatie. Het kunnen zowel personen zijn die werkzaam zijn in bedrijven als non-profitorganisaties.

Is een BCA (Bestuurders- en Commissarissen Aansprakelijkheid) Verzekering enkel relevant voor grote bedrijven?

Nee, een BCA is relevant voor bestuurders van organisaties van elke omvang, inclusief MKB-bedrijven en non-profitorganisaties. Het risico op aansprakelijkheid bestaat ongeacht de grootte van de organisatie.

Wat zijn de gemiddelde kosten van een BCA verzekering?

De kosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BCA) variëren afhankelijk van de omvang van de organisatie, de branche en andere factoren. Een nauwkeurige premiebepaling is bij grotere bedrijven gebaseerd op individuele omstandigheden.

Hoe verschilt een BCA van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is specifiek gericht op de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en leidinggevenden, terwijl een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven de organisatie beschermt tegen claims.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.Persoonlijk advies over je verzekering?

Onze collega’s van de servicedesk plannen graag een afspraak voor je in bij een adviseur bij jou in de buurt.

Maak vrijblijvend een afspraak

Met een Quintes adviseur sta je sterker.

Welke verzekeringen heb ik nodig? Betaal ik niet te veel? Onze adviseurs brengen je risico’s in kaart. Samen kiezen we welke verzekeringen het best passen bij jouw specifieke situatie.