Rechtsbijstandverzekering MKB

Advies op maat van een adviseur uit jouw regio
Persoonlijke en deskundige inspectie door onze maatwerkdienst
Snelle schadeafwikkeling

Zakelijk of particuliere rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering en een particuliere rechtsbijstandverzekering zijn twee verschillende verzekeringen die betrekking hebben op juridische bijstand. Het belangrijkste verschil tussen deze twee verzekeringen ligt in het toepassingsgebied en de doelgroep.

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering is specifiek bedoeld voor ondernemingen en biedt dekking voor juridische geschillen die zich kunnen voordoen binnen het zakelijke domein. Dit kan variëren van contractuele geschillen met leveranciers of klanten tot arbeidsconflicten met werknemers. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering helpt bedrijven bij het dekken van juridische kosten en biedt ondersteuning door middel van deskundig advies en juridische bijstand.

Aan de andere kant is een particuliere rechtsbijstandverzekering gericht op individuen en gezinnen. Het dekt juridische geschillen die zich voordoen in het persoonlijke leven, zoals conflicten met buren, consumentenzaken, arbeidsrechtelijke kwesties of geschillen met verzekeringsmaatschappijen. Een particuliere rechtsbijstandverzekering biedt juridische bescherming en vergoedt de kosten van juridische procedures.

Wat dekt een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor juridische geschillen en helpt bedrijven om de kosten van juridische procedures te beheersen. Deze verzekering biedt ondersteuning in verschillende gebieden van het zakelijke leven. Hier zijn enkele veelvoorkomende dekkingen van een zakelijke rechtsbijstandverzekering.

Contractuele geschillen

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering biedt dekking voor geschillen die voortvloeien uit contracten, zoals leverancierscontracten, huurovereenkomsten of overeenkomsten met klanten.

Arbeidsrechtelijke geschillen

Het kan juridische problemen oplossen die voortkomen uit arbeidsrelaties, zoals ontslagzaken, arbeidsconflicten of geschillen met werknemers.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering kan helpen bij aansprakelijkheidskwesties, zoals schadeclaims van derden of geschillen over productaansprakelijkheid.

Geschillen met overheidsinstanties

Het kan juridische bijstand bieden bij geschillen met overheidsinstanties, zoals vergunningen, belastingzaken of boetes.

Geschillen rond intellectueel eigendom

De verzekering kan dekking bieden voor geschillen over intellectueel eigendom, zoals auteursrechtinbreuk of merkgemachtigde kwesties.

Incassoprocedures

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering kan hulp bieden bij het innen van openstaande vorderingen en het voeren van incassoprocedures.

Het exacte dekkingsgebied en de voorwaarden van een zakelijke rechtsbijstandverzekering kunnen variëren, afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen verzekeringspakket. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden zorgvuldig te bestuderen en eventuele beperkingen of uitsluitingen te begrijpen. Zo kun je een verzekering selecteren die aansluit bij de specifieke juridische behoeften van je bedrijf.

Wat dekt een rechtsbijstandverzekering niet?

Hoewel een zakelijke rechtsbijstandverzekering verschillende juridische geschillen dekt, zijn er ook enkele situaties waarin de verzekering geen dekking biedt. De specifieke uitsluitingen kunnen variëren afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en het verzekeringspakket, maar hier zijn enkele veelvoorkomende zaken die doorgaans niet gedekt worden.

Bestaande geschillen

Als er al sprake is van een lopend geschil op het moment van het afsluiten van de verzekering, zal dit geschil doorgaans niet worden gedekt.

Geschillen die voortkomen uit opzettelijke of frauduleuze handelingen

Als het geschil voortvloeit uit opzettelijk wangedrag of frauduleuze activiteiten van de verzekerde, zal de verzekering waarschijnlijk geen dekking bieden.

Fiscale geschillen

Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen dekken meestal geen geschillen met betrekking tot belastingzaken, zoals belastingaanslagen of geschillen met de belastingdienst.

Geschillen die al bekend waren op het moment van afsluiten

Als de verzekerde al op de hoogte was van een potentieel geschil op het moment van het afsluiten van de verzekering, kan dit als een bekend risico worden beschouwd en kan er geen dekking worden geboden.

Geschillen met betrekking tot verzekeringsclaims

Zakelijke rechtsbijstandverzekeringen bieden doorgaans geen dekking voor geschillen die verband houden met verzekeringsclaims, zoals geschillen over uitkeringen of de interpretatie van polisvoorwaarden.

Persoonlijk advies over je verzekering?

Onze collega’s van de servicedesk plannen graag een afspraak voor je in bij een adviseur bij jou in de buurt.

Maak vrijblijvend een afspraak

Met een Quintes adviseur sta je sterker.

Welke verzekeringen heb ik nodig? Betaal ik niet te veel? Onze adviseurs brengen je risico’s in kaart. Samen kiezen we welke verzekeringen het best passen bij jouw specifieke situatie.